Registre de nou usuari

Dades del Nou Compte Client


Aquestes són les dades que utilitzaràs per poder accedir al teu Compte Client.Nom d'usuari
Contrasenya
Repetir contrasenya


Dades personals


DNI
 
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Correu electrònic
Telèfon de contacte
2n Telèfon (Opcional)
Adreça
Població
Codi postal
IBAN / Compte Corrent (Si optes pel pagament per transeferència bancària)
 
 
 
 
 
Imatge CAPTCHA
Copia el text de la imatge
 Política de privacitat


Confidencialitat i protecció de dades


A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Gemma Bertran Grau informa a l'Usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a Gemma Bertran Grau i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió de la relació amb l'Usuari, la gestió de les seves comandes i les tasques d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, Gemma Bertran Grau disposarà de les dades necessaries (cedides per l'Usuari) per a la prestació dels seus serveis.


Registre de fitxers i formularis


L'emplenament del formulari de registre és obligatori per a la utilització dels serveis oferts a l'aplicació. El no facilitar les dades personals sol•licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de registrar-se i utilitzar els serveis oferts per l'aplicació. D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de Gemma Bertran Grau amb C.I.F. 47685495D i domicili al Cami de les Borges Blanques S/N - 25430 Juneda, tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.


Exactitud i veracitat de les dades facilitades


L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se Gemma Bertran Grau de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. Gemma Bertran Grau no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. Gemma Bertran Grau es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a Gemma Bertran Grau de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Gemma Bertran Grau sempre que procedeixi de fonts alienes a Gemma Bertran Grau.


Finalitats


Les dades personals són recollides amb les següents finalitats: 1. Gestió del procés de registre i d’accés d’usuaris. 2. Gestió i administració relacionats amb la contractació dels nostres serveis. 3. Atenció de consultes, suggeriments o sol·licituds d’informació. 4. Interacció amb el client a través de l'enviament d’informació relativa als productes i serveis d'Hort de Ca la Cistellera.


Cessió de dades a tercers


Gemma Bertran Grau no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers, llevat que una Llei o norma comunitària diposin el contrari, o si és necessari per a la prestació del servei contractat..


Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició


Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició: editant el seu compte d'usuari en el propi lloc web https://www.calacistellera.cat identificant-se prèviament amb el seu usuari i contrasenya; en l'adreça d'Internet a hola@gmail.com; o per correu ordinari dirigit a Gemma Bertran Grau, Cami de les Borges Blanques S/N - 25430 Juneda. Per exercir aquests drets, en els dos últims casos, i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de l'Agència de Protecció de Dades, és necessari que vostè acrediti la seva personalitat davant Gemma Bertran Grau mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.


Mesures de seguretat


Gemma Bertran Grau ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i procuren instal•lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, ús inadequat, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a Gemma Bertran Grau. Gemma Bertran Grau no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Gemma Bertran Grau; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues al Centre de Procesaments de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de Gemma Bertran Grau. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.


Acceptació i Consentiment


L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Gemma Bertran Grau, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Certs serveis prestats al Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.


Més informació